Mai mult cu mai puțin…zilnic!

Utilizăm Google cookies în scopuri publicitare și statistice pentru a adapta oferta la nevoile dvs. Puteți modifica oricând setările din browserul dvs., acceptând sau respingând unele dintre aceste fișiere. Dacă utilizați acest site fără a modifica setările browserului dvs., vom înregistra și obține accesul la aceste informații (cookie) în memoria dispozitivului dvs. (computer, telefon mobil etc.) în scopurile enumerate. Mai multe informații găsiți, accesând Politica noastră de confidențialitate.

Politica de confidențialitate privind newsletterul Pepco


1. CINE SUNTEM

Scurt rezumat

Bună, suntem Pepco România (operator de date cu caracter personal), cu sediul în București, România. Mai jos regăsiți datele noastre de contact.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să contactați responsabilul pentru protecția datelor.

Textul integral

1.1. Suntem PEPCO Retail SRL (denumit în continuare „Pepco România”), cu sediul în Str. Ceasornicului, nr. 17, et.3, sector 1, București, 014111, înregistrat la Registrul Comerțului cu numărul J40/4655/2013, CIF: RO31477663, capital social 100.000 RON, vărsat integral și acționăm în calitate de operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru situații ce privesc newsletterul, contactați-ne prin e-mail la info@pepco.ro și prin poștă la: Str. Ceasornicului, nr. 17, et.3, sector 1, București, 014111

1.2. Pentru a vă proteja în mod eficient datele cu caracter personal, am numit un responsabil pentru protecția datelor (denumit în cele ce urmează „DPO”) și care răspunde pentru supervizarea și implementarea strategiei de protecție a datelor cu caracter personal, precum și pentru asigurarea respectării legii în cadrul operațiunilor noastre. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@pepco.eu. Responsabilul nostru pentru protecția datelor se află în Polonia.

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM SI IN CE SCOPURI

Scurt rezumat

Colectăm datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe site-ul nostru web și le folosim în scopul transmiterii de newslettere personalizate.

Textul integral

2.1. Pentru a transmite newsletter-ul, prelucrăm datele oferite în mod direct de către abonați, ca de exemplu:

– nume și prenume,

– adresă de email,

– cod poștal,

– preferințe legate de conținutul newsletter-ului.

2.2. Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal menționate anterior exclusiv în scopul transmiterii newsletter-ului către adresele de e-mail indicate.

2.3. Putem construi un profil pe baza datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că putem folosi informațiile colectate, precum codul poștal și interesele declarate, cu scopul de a adapta comunicările transmise nevoilor dumneavoastră. În astfel de cazuri, nu folosim însă datele dumneavoastră pentru a construi un profil constând în luarea de decizii în mod automat și care ar putea afecta situația dumneavoastră juridică (respectiv nu folosim algoritmi pentru luarea de decizii care să vă afecteze drepturile individuale).

3. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR

Scurt rezumat

Prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul Articolului 6, paragraful 1, litera f) din RGPD, conform interesului legitim al Pepco Polonia.

Trimitem newslettere numai după primirea acordului dumneavoastră liber exprimat. Vă puteți retrage acest acord oricând.

Textul integral

3.1. Prelucrăm datele necesare pentru transmiterea  newsletter-ului în temeiul Articolului 6, paragraful 1, litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice, ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și abrogarea Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor“) (interesele legitime ale operatorului). Interesele legitime ale Pepco România constă, în acest caz, în promovarea directă a produselor și serviciilor sale conform considerentelor 47 RGPD.

3.2.  Newsletterul este trimis pe e-mail în urma acordului neechivoc și consemnat al abonatului, în temeiul Articolului 12 din Legea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice și în baza Articolului 6 din Legea nr. 365/2002 cu privire la comerțul electronic.

3.3. Datele sunt furnizate în mod voluntar. Nu există nici o obligație legală de a furniza date cu caracter personal în scopuri de marketing.

4.  PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR

Scurt rezumat

Păstrăm datele dumneavoastră până la retragerea acordului de primire a newsletter-ului .

Textul integral

4.1. Vom prelucra datele furnizate în scopuri de marketing până în momentul în care dumneavoastră vă retrageți acordul de primire a newsletter-ului. 

4.2. Vă puteți retrage acordul de primire a newsletter-ului Pepco ușor și în orice moment, accesând link-ul corespunzător din subsolul acestuia. 

5. CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE

Scurt rezumat

Furnizăm uneori aceste date partenerilor noștri de încredere, care ne oferă instrumentele pentru prelucrarea datelor și care ne susțin în operațiunile de marketing.

Este posibil să fie necesar să divulgăm anumite date cu caracter personal autorităților publice abilitate.

Textul integral

5.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate entităților ce prelucrează date în numele Pepco România, furnizori de servicii IT și agenții de marketing, printre altele, iar aceste entități prelucrează datele în temeiul acordului cu Pepco România și exclusiv în conformitate cu instrucțiunile primite de la Pepco România.

5.2. Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, furnizate entităților autorizate să le primească în temeiul legislației în vigoare, de exemplu agenții de aplicare a legii, ca urmare a cererii formulate de acestea în conformitate cu legislația corespunzătoare.

6. TRANSFERUL DATELOR IN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Scurt rezumat

Nu furnizăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European.

Textul integral

Datele dumneavoastră nu vor fi furnizate țărilor din afara Spațiului Economic European. 

7. CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Scurt rezumat

Aveți multe drepturi referitoare la datele dumneavoastră. Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la modul de prelucrare a datelor, dreptul de a accesa și rectifica aceste date, dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării lor și de a le transfera către o altă entitate. Puteți trimite oricând un e-mail la info@pepco.ro sau dpo@pepco.eu și vom face tot ce putem pentru a vă ajuta.

Textul integral

7.1. Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către Pepco România:̶

– dreptul de a accesa datele dumneavoastră, inclusiv de a obține o copie a acestor date;

– dreptul la rectificarea datelor;

– dreptul la ștergerea datelor;

– dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, care gestionează protecția datelor cu caracter personal,

– dreptul de a limita prelucrarea datelor;

– dreptul de a vă retrage acordul, în măsura în care datele sunt prelucrate pe baza respectivului acord; retragerea acestuia nu afectează dreptul de prelucrare a datelor exercitat anterior retragerii acordului;

– dreptul la portabilitatea datelor și anume la primirea datelor dumneavoastră cu caracter personal din partea Pepco România într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi prelucrat de computere; puteți transmite aceste date unui alt operator.

7.2. Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail la info@pepco.ro.

7.3. Vă puteți retrage acordul de primire a newsletter-ului Pepco ușor și în orice moment, accesând link-ul corespunzător din subsolul acestuia.