Mai mult cu mai puțin…zilnic!

Utilizăm Google cookies în scopuri publicitare și statistice pentru a adapta oferta la nevoile dvs. Puteți modifica oricând setările din browserul dvs., acceptând sau respingând unele dintre aceste fișiere. Dacă utilizați acest site fără a modifica setările browserului dvs., vom înregistra și obține accesul la aceste informații (cookie) în memoria dispozitivului dvs. (computer, telefon mobil etc.) în scopurile enumerate. Mai multe informații găsiți, accesând Politica noastră de confidențialitate.

Politica de confidențialitate pentru contractorii PEPCO


INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU CONTRACTORII PEPCO

Operatorul datelor dvs. cu caracter personal:

PEPCO RETAIL SRL având sediul social în: str. Ceasornicului nr. 17, et. 3, clădirea A+B, Sector 1, București („Pepco”).

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Pepco a numit Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor de prelucrare a datelor.

Dacă doriți să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor, utilizați următoarele detalii de contact:

Adresa: Responsabil cu Protecția Datelor

PEPCO Retail SRL având sediul social în: str. Ceasornicului nr. 17, et. 3, clădirea A+B, Sector 1, București, adresă de e-mail: dpo@pepco.eu

În ce scopuri sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pentru: îndeplinirea corectă a obligațiilor contractuale inclusiv corespondență, solicitări, comisioane, ordine de achiziție ce permit companiei Pepco desfășurarea activității comerciale obișnuite, menținerea procedurii de plângeri și reclamații, menținerea și gestionarea relațiilor de afaceri, prevenirea fraudei, asigurarea securității sistemelor IT, asigurarea conformității, determinarea și apărarea reclamațiilor.

Cât timp vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate până la data la care contractul dintre Pepco și contractor este reziliat sau expiră și, apoi, până la perioada de limitare a posibilelor plângeri sau până la expirarea obligației de păstrare a evidenței.

Care este temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este Art. 6 secțiunea 1 lit. b), c) și f) din Reglementarea (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”) – prelucrarea este necesară pentru derularea contractului, respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul sau în scopul intereselor legitime ale operatorului (desfășurarea activității).

Sursa datelor și obligația de a transmite datele:

În cazul în care contactați Pepco în numele Contractorului vă informăm că datele dvs. au fost transmise către Pepco de Contractorul susmenționat pentru derularea contractului. În măsura în care datele dvs. cu caracter personal sunt transmise direct către Pepco, prevederea este opțională, dar esențială pentru derularea adecvată a contractului dintre Pepco și Contractor.

Categorii de date prelucrate

Datele cu caracter personal furnizate companiei Pepco includ: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, ocupație și alte date furnizate voluntar în baza cerințelor contractului.

Cine va fi destinatarul datelor dvs. cu caracter personal?

Datele dvs. pot fi transmise entităților de prelucrare a datelor cu caracter personal la cererea operatorului, precum furnizori de servicii IT, consilieri juridici, etc. De asemenea, datele pot fi transmise entităților care aparțin de grupul de societăți Pepco și autorităților locale autorizate să acceseze datele potrivit legii. Datele dvs. nu vor face obiectul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal sau creării de profiluri.

Transmiterea datelor în afara Spațiului Economic European

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise nici statelor terțe din afara Spațiului Economic European nici organizațiilor internaționale.

Care sunt drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Pepco:

  • dreptul de a accesa datele dvs., inclusiv dreptul de a face copii ale acestor date,
  • dreptul de a dispune rectificarea datelor dvs,
  • dreptul de dispune ștergerea datelor dvs. (în situațiile specificate),
  • dreptul la restricționarea prelucrării
  • dreptul de a primi o notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării,
  • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere care gestionează protecția datelor cu caracter personal,
  • dreptul de a dispune limitarea prelucrarării datelor dvs.,
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor,
  • dreptul de a vă transfera datele în caz de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal.