Favorite

Magazinul meu

0

Politica de confidentialitate privind Newsletterul Pepco

Pepco Retail SRL

Valabilă începând cu 25 mai 2018

Această politică de confidențialitate include informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate de către Pepco Retail SRL în calitatea sa de Operator ori de câte ori pagina sa de internet este vizitată.

Această politică se aplică dacă interacționați cu noi prin intermediul accesării site-ului nostru.

Politica de Confidențialitate prevede modul în care Pepco Retail SRL prelucrează datele cu caracter personal colectate sau primite de la utilizatori atunci când aceștia folosesc site-urile noastre web.

Prin furnizarea datelor personale, sunteți de acord cu faptul că ați citit și ați fost informat cu privire la practicile descrise în această Politică de Confidențialitate.

1. Cine suntem

Noi suntem Pepco Retail SRL (denumit în mod colectiv „Operator”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” în această Politică de Confidențialitate).

În acest sens, Operatorul datelor dumneavoastră personale este Pepco Retail SRL, cu sediul social în str. Ceasornicului nr. 17, etaj 3, sector 1, 014111, București, România

2. Inspectorul Pepco Group pentru protecția datelor cu caracter personal și datele sale de contact

Toate entitățile aparținând Pepco Group au numit un inspector pentru protecția datelor cu caracter personal, ce poate fi contactat pentru toate aspectele ce privesc prelucrarea datelor și exercitarea drepturilor asociate prelucrării acestor date.

Dacă doriți să contactați inspectorul pentru protecția datelor cu caracter personal al Pepco Group, folosiți următoarele date de contact:

Adresa: Daniel Wieszczycki

Inspector pentru protecția datelor cu caracter personal

Pepco Retail SRL, str. Ceasornicului nr. 17, etaj 3, Sector 1, 014111, București, România

E-mail: dpo@pepco.eu

3. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri?

3.1. Vizitarea paginilor noastre web nu necesită în general furnizarea datelor personale.

3.2. Atunci când folosiți serviciile noastre, noi colectăm informații cu privire la interacțiunea dintre Utilizatori și Servicii și conținut, inclusiv: informații cu privire la dispozitiv și conectare, așa numitele jurnale ale sistemului ce conțin data, ora accesării, adresa IP a dispozitivului utilizat pentru conectare și datele cu privire la statisticile vizualizării Serviciilor, traficul de internet către și de pe respectivele pagini web. De asemenea, dumneavoastră candidați pentru un loc de muncă prin completarea unui formular online (trimiterea datelor ce includ numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, regiunea și orașul) și prin trimiterea CV-ului. CV-ul trebuie să conțină informații minime relevante pentru locul de muncă pentru care ați aplicat, precum datele de identificare, respectiv prenume, nume de familie, vârstă, educație, istoric profesional și calificări. Pepco intenționează să colecteze și să prelucreze numai datele cu caracter personal ce au legătură cu candidații la locurile de muncă, în măsura în care colectarea acestor date este necesară și relevantă în vederea locului de muncă pentru care se candidează. Nu se recomandă completarea altor date în afara informațiilor minime ce sunt incluse în mod rezonabil într-un CV.

Scopul activităților menționate mai sus este de a dezvolta Serviciile și de a le adapta nevoilor Utilizatorului. Datele pot fi, de asemenea, folosite în scopuri de marketing direct. Datele înregistrate în jurnalele serverului nu sunt asociate cu anumite persoane care folosesc Serviciile sistemului și nu sunt utilizate de către Operator în scopul identificării Utilizatorului.

3.3. Mai departe, datele dumneavoastră pot fi procesate și în urma acordului explicit în scopuri de promovare directă printr-un newsletter. Mai multe informații în Politica de confidețialitate privind buletinele informative Pepco.

4. Cât timp vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal?

4.1. Stocăm/reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar în vederea îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate inițial, inclusiv pentru a răspunde și pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice Operatorului.

4.2. În ceea ce privește ajustarea conținutului serviciilor Operatorului în funcție de interesele dumneavoastră, detectarea programelor bot și a abuzurilor, măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor, furnizarea, prin intermediul serviciilor și în afara lor a reclamelor adaptate intereselor dumneavoastră, datele vor fi prelucrate până în momentul ridicării unei obiecții în acest sens sau până când încetați să mai utilizați serviciilor Operatorului.

4.3. Datele vor fi prelucrate în scopuri de marketing (newsletter). Vom continua să prelucrăm datele până la revocarea acordului dat de către dumneavoastră în acest sens.

4.4. Datele vor fi prelucrate în scopuri de recrutare numai în perioada de recrutare, iar la finalizarea campaniei de recrutare pentru care ați candidat, prelucrarea se va face numai în urma acordului dumneavoastră expres.

5. Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

5.1. În ceea ce privește ajustarea conținutului serviciilor Operatorului în funcție de interesele dumneavoastră, detectarea programelor bot și a abuzurilor, măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor și, în unele cazuri, scopurile de marketing, datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform Articolului 6, paragraful 1 litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și abrogarea Directivei 95/46/CE („RGPD“) (interesele justificate ale Operatorului). Interesul justificat al Operatorului este reprezentat de ajustarea redactărilor ce țin de serviciile sale, de exemplu servicii de internet pentru nevoile dumneavoastră, asigurând securitatea acestor servicii și dezvoltarea continuă a produselor Operatorului, precum și furnizarea de reclame în funcție de interesul dumneavoastră pentru servicii și în afara lor.

5.2. Acordul dumneavoastră voluntar constituie temeiul legal pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter).

5.3. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. atunci când candidați pentru un loc de muncă în cadrul Pepco o reprezintă Articolul 6, par. 1, litera b), prelucrarea este necesară pentru a întreprinde acțiuni la cerea persoanei la care se referă datele în vederea încheierii unui contract și Art. 6, par. 1, lit. f), prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului.

Acordul dumneavoastră voluntar constituie temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter). Dacă intenționați să includeți în CV date cu caracter personal ce nu sunt solicitate de către Pepco precum fotografii sau categorii speciale de date referitoare la rasă, origine etnică, convingeri de natură religioasă sau filozofică, calitatea de membru de sindicat, orientare sexuală, vă rugăm să ne transmiteți acordul dumneavoastră explicit prin intermediul unei declarații în CV sau prin e-mail.

6. Obligativitatea furnizării datelor

6.1. Furnizarea datelor în scopul adaptării conținutului site-urilor web ce aparțin Operatorului la interesele dumneavoastră, detectării programelor bot și a abuzurilor din cadrul serviciilor Operatorului, pentru măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor acestuia este necesară în vederea asigurării unei calități înalte a serviciilor furnizate de Operator. Necolectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea acestor scopuri poate duce la furnizarea în mod incorect a serviciilor.

6.2. Furnizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter) are caracter voluntar. Este necesar acordul dumneavoastră pentru furnizarea acestui serviciu. Acest lucru înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage acordul și de a revoca acest serviciu în orice moment.

7. Către cine sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal?

7.1. Datele dumneavoastră pot fi transferate către entități ce prelucrează datele cu caracter personal la cererea Operatorului, printre altele furnizori de servicii IT, agenții de marketing – respectivele entități prelucrează datele în urma unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu solicitările acestuia.

7.2. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi pregătite pentru entități autorizate să le primească în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spre exemplu autoritățile de aplicare a legii, în situația în care autoritatea solicită datele în conformitate cu prevederile legale în vigoare (de exemplu, în scopul folosirii lor în cadrul unor proceduri penale aflate în desfășurare).

8. Transmiterea datelor în afara Spațiului Economic European

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate țărilor din afara Spațiului Economic European.

9. Care sunt drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi:

Dreptul de a vă accesa datele, inclusiv dreptul de a face copii ale acestor date;
Dreptul de a solicita corectarea datelor;
Dreptul de a șterge datele (în anumite situații);
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care gestionează protecția datelor cu caracter personal;
Dreptul de a limita folosirea de către noi a datelor cu caracter personal;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a nu fi subiectul deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, incluzând construirea profilului.
Vă puteți exercita, de asemenea, următoarele drepturi în scopul prelucrării datelor dumneavoastră în conformitate cu un acord sau în cadrul serviciilor furnizate (datele sunt necesare pentru furnizarea de servicii).
Dreptul de a vă retrage acordul oferit în scopul prelucrării de date, în situația în care ne bazăm pe acest acord ca fiind temeiul legal de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți retrage acordul oricând. Retragerea acordului nu influențează legalitatea prelucrării efectuate în conformitate cu acordul dat înainte ca acesta să fie retras.
Dreptul de a transfera datele cu caracter personal, respectiv de a primi date cu caracter personal de la Operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi prelucrat. Puteți transmite datele către un alt Operator de date.
În scopul exercitării drepturilor de mai sus, vă rugăm să contactați inspectorul pentru protecția datelor cu caracter personal la dpo@pepco.eu. Vă rugăm să rețineți că este necesar să vă verificăm identitatea înainte de a putea îndeplini oricare dintre drepturile derivate din legislația specifică protecției datelor. Acest lucru ne ajută să protejăm datele cu caracter personal aparținând Utilizatorilor noștri și/sau Clienților împotriva solicitărilor frauduloase.

10. Informații privind modulele „cookie”

10.1. Folosim module cookie în anumite zone ale site-ului nostru web, spre exemplu pentru a recunoaște preferințele vizitatorilor și pentru a concepe pagina web în conformitate cu acestea. Acest lucru permite o navigare mai ușoară și un grad mai mare de accesibilitate. Modulele cookie ne ajută, de asemenea, să identificăm zonele în mod special populare ale site-ului nostru web.

10.2. Modulele cookie sunt mici fișiere text stocate pe hard discul dispozitivului dumneavoastră. Acestea permit păstrarea informației pentru o anumită perioadă de timp și identificarea dispozitivului. Modulele cookie în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a fi folosite și, în cele mai multe dintre situații, nu identifică utilizatorii de internet.

10.3. Pe parcursul folosirii serviciului oferit de Operator, dumneavoastră rămâneți anonim până în momentul în care decideți contrariul. Informațiile cuprinse în jurnalele sistemului (adresele IP, de exemplu) și care derivă din principiile generale ale conexiunii la internet sunt utilizate de către serviciile Operatorului în scopuri tehnice referitoare la administrarea serverelor. În plus, adresele IP sunt utilizate în scopul colectării informațiilor generale cu caracter demografic și statistic.

10.4. Browser-ul dumneavoastră de internet poate salva module cookie pe hard discul calculatorului dumneavoastră. Modulele cookie includ informațiile necesare în vederea corectării funcționării serviciilor, în special a celor care necesită autorizare.

10.5. Conținutul secțiunilor de pe anumite site-uri web poate fi furnizat prin intermediul unor terți/furnizori terți (un videoclip, de exemplu). Acești terți pot plasa module cookie pe site-ul web (numite „module cookie ale terților”, având în vedere că acestea nu sunt plasate de către proprietarul site-ului web). Furnizorii terți au, de asemenea, obligația de a respecta prevederile legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului website-ului.

10.6. Serviciile Operatorului stochează module cookie pe calculatoarele utilizatorilor cu scopul:

unei mai bune adaptări a serviciilor la nevoile utilizatorului, spre exemplu pentru prezentarea unei liste cu magazinele aflate în vecinătatea dumneavoastră;
creării unei statistici a vizualizărilor;
prezentării pe internet a reclamelor cu conținut adecvat intereselor utilizatorului în cea mai bună manieră posibilă;

10.7. Având în vedere durata de viață a modulelor cookie și alte tehnologii similare, utilizăm două tipuri de astfel de fișiere:

de sesiune – fișiere temporare ce sunt stocate pe dispozitivul final până în momentul deconectării, părăsirii website-ului și al aplicațiilor sau închiderii programului (browser-ul de internet);

persistente – care rămân pe hard discul dumneavoastră până la expirarea lor sau până când sunt șterse. Perioada în care un modul cookie rămâne în browser-ul dumneavoastră depinde de durata programată de către website-ul vizitat pentru respectivul modul cookie.

În această situație, durata de viață a unui modul cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta a fost plasat. Așa cum a fost menționat anterior, unele module cookie sunt utilizate exclusiv pentru o singură sesiune (module cookie de sesiune) și nu se păstrează odată ce utilizatorul părăsește site-ul web, în timp ce alte module cookie sunt păstrate și reutilizate ori de câte ori utilizatorul revine pe respectivul site web (module cookie persistente). Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse de către utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor din browser.

10.8. În funcție de scop, utilizăm următoarele tipuri de module cookie:

Fișiere care asigură securitatea folosite, spre exemplu, pentru a detecta abuzuri.

Module cookie pentru performanț
ă – permit colectarea informațiilor în maniera utilizării site-urilor de internet;

Module cookie funcționale – permit „rememorarea” setărilor stabilite de către Utilizator și personalizarea interfeței Utilizatorului, spre exemplu cu scopul selectării limbii sau regiunii în care Utilizatorul locuiește, mărimea fontului, formatul paginii etc.

Module cookie pentru reclame
– permit furnizarea către Utilizatori a reclamelor cu conținut adecvat intereselor acestora; Serviciile utilizează marketingul online constând în retargetare. Acest lucru permite partenerilor noștri să le prezinte Utilizatorilor reclame pe baza interacțiunii acestora cu părți ale serviciului. De exemplu, un Utilizator care a vizualizat informații despre haine în timp ce vizita site-ul web al serviciilor poate vedea o reclamă la produsele vizualizate în timp ce vizitează alte site-uri web.

Module cookie statistice – permit calculul statistic referitor la site-uri web și aplicații.

Detalii mai jos:

De ce merită să cumperi de la Pepco?

Suntem aproape de tine

Peste 450 de magazine pe teritoriul întregii țări. Suntem întotdeauna aproape de tine.

Avem întotdeauna prețuri mici

La Pepco vei găsi tot ce ai nevoie, la prețuri mici.

Gamă largă de produse

La Pepco vei găsi o mare varietate de produse pentru tine, pentru familia și pentru casa ta.

Cumperi fără probleme

Ai 30 de zile la dispoziție pentru returnarea produselor în orice magazin de pe teritoriul țării.