Favorite (0)

Magazinul meu

0

Dezvoltare durabilă

Recunoaștem impactul exercitat de creșterea rapidă a lanțului nostru asupra mediului natural, dar și asupra celui social. Aceasta este o responsabilitate uriașă pe care o tratăm cu foarte mare seriozitate. Avem în vedere bunăstarea generațiilor prezente și viitoare, motiv pentru care dorim să fim un agent al schimbărilor pozitive: să ne protejăm planeta și să contribuim la îmbunătățirea calității vieții angajaților, clienților și comunităților locale.

Mediul înconjurător

Căutăm constant modalități de a reduce impactul nostru asupra mediului în toate domeniile de activitate – de la achiziții la logistică, organizarea magazinelor, spațiile de birouri și activitățile de marketing.

Iluminatul cu LED în magazine

Toate magazinele Pepco nou deschise sunt dotate cu sisteme de iluminat LED care economisesc energie. De asemenea, derulăm un program de înlocuire a vechiului sistem de iluminat pentru magazinele existente, astfel încât marea majoritate a magazinelor noastre utilizează deja exclusiv soluții cu LED.

Ambalarea produselor

În 2020, am început să punem în aplicare o nouă strategie de ambalare care vizează reducerea cantității totale de ambalaje din lanțul de aprovizionare și creșterea proporției de ambalaje reciclabile și/sau reciclate - atât pentru ambalajele în vrac, cât și pentru cele unitare.

Produse prietenoase cu mediul

Extindem în mod constant gama și disponibilitatea produselor care sunt mai prietenoase cu mediul. În gama noastră veți găsi îmbrăcăminte din bumbac organic, inclusiv îmbrăcăminte certificată GOTS (Standardul global pentru textile ecologice). Aceasta este confirmarea faptului că fiecare etapă a producției de îmbrăcăminte - de la materia primă până la produsul finit - a fost realizată în conformitate cu criterii sociale și de mediu controlate. Gama Pepco include, de asemenea, produse fabricate din lemn și hârtie certificate, produse certificate OEKOTEX și produse reciclate.

Află mai multe despre certificate și siguranța produselor în fila Calitatea produselor noastre

Folosim hârtie reciclată

96% din broșurile noastre promoționale sunt tipărite pe hârtie reciclată.

Transport responsabil

La Pepco, folosim ceea ce se numește transport intermodal, a cărui idee principală este de a utiliza mai mult legăturile feroviare și căile navigabile. Este una dintre cele mai eficiente modalități de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în lanțul de aprovizionare.

Avem, de asemenea, grijă să reducem consumul de combustibil și emisiile flotei noastre de distribuție, printr-o planificare logistică eficientă.

Gestionarea deșeurilor

Separăm deșeurile în întreg lanțul de aprovizionare. În plus, centrele noastre de distribuție au dezvoltat sisteme de colectare a deșeurilor industriale, care sunt trimise direct la reciclare.

Pungi de cumpărături reciclate

Toate pungile de cumpărături vândute în magazinele Pepco sunt pungi EcoLoop, fabricate din deșeuri de plastic reciclate și conțin cel puțin 85% material reciclat. De asemenea, sunt certificate ca fiind pungi ecologice „Blue Angel”.

Astfel, contribuim la o reducere a emisiilor de CO2 de până la 40% în comparație cu pungile fabricate folosind combustibili fosili.

Colectarea bateriilor uzate

Colectăm baterii uzate în toate magazinele. La casele de marcat există coșuri speciale unde clienții le pot lăsa.

Lanț de aprovizionare etic

Oamenii sunt cheia succesului Pepco – angajații, dar și furnizorii noștri sau alți parteneri de afaceri împreună cu toate echipele lor, care ni se alătură pentru a susține dezvoltarea continuă a companiei noastre. De aceea, ne străduim în mod constant să creăm cel mai bun mediu de lucru posibil. În calitate de angajator responsabil, ne stabilim standarde etice înalte și așteptăm același lucru din partea partenerilor noștri.

Codul de conduită al furnizorilor

Codul de etică al lanțului nostru de aprovizionare definește cerințele companiei pentru furnizori în ceea ce privește standardele de muncă și respectarea drepturilor omului. Acesta se bazează pe principiul Toleranță Zero față de probleme extrem de importante pentru noi și pentru clienții noștri, cum ar fi condițiile de muncă nesigure, munca forțată, corupția, salariile inechitabile și exploatarea copiilor prin muncă.

Citește documentul

Auditarea furnizorilor

O firmă de audit care aparține Pepco Capital Group se asigură că furnizorii noștri respectă principiile noastre etice. Firma este responsabilă de un sistem de audit cu furnizorii desfășurat în mai multe etape, astfel încât să putem fi siguri că mediul de lucru din fabricile acestora este unul sigur și că angajații lor sunt tratați în conformitate cu legile aplicabile și că primesc un salariu corect. În timpul auditurilor, furnizorii sunt, de asemenea, evaluați în ceea ce privește conformitatea cu reglementările de mediu.

Angajații

Pepco are peste 26.000 de angajați în Europa. Compania noastră se dezvoltă dinamic datorită angajaților săi, iar angajații noștri cresc odată cu ea. Întotdeauna privim dezvoltarea profesională din două perspective: cea a strategiei și culturii companiei și cea a nevoilor de dezvoltare individuală ale angajaților.
Fundamentul activității noastre zilnice este cultura organizațională unică numită Pepcooltura, care se bazează pe misiune, viziune și valori.

Pepcooltura noastră

Este modul în care ne îndeplinim viziunea și misiunea, precum și conștientizarea faptului că tot ceea ce facem are valoare. Setul nostru de cinci valori - dezvoltare, ne îndrăgim clienții, spirit de echipă, respect și simplitate - ne permite să unim angajați din departamente, poziții și culturi diferite. Prin intermediul valorilor noastre, creăm o echipă puternică și bine integrată, care învață din experiențele celorlalți și se sprijină reciproc în atingerea obiectivelor lor.

Dezvoltarea angajaților

Pepco oferă un pachet diversificat de formare și dezvoltare profesională atât pentru angajații din magazine, cât și pentru cei de la sediul central. Fiecare angajat este supus anual unui proces de evaluare pentru a se determina parcursul individual de dezvoltare și primește resurse personalizate de formare sau e-learning. Procesul nostru intern de performanță și dezvoltare este conceput pentru a sprijini managerii și angajații în eforturile lor de a obține cele mai bune rezultate posibile și de a îmbunătăți competențele necesare pentru a funcționa eficient.

Beneficii pentru angajați

Dezvoltarea profesională nu este totul. Acesta este motivul pentru care angajații noștri au acces la o serie de beneficii nonfinanciare care le ușurează viața și îi ajută să aibă grijă de sănătatea și bunăstarea lor. Printre acestea se numără:

Întâlniri periodice de consolidare a echipei și întâlniri motivaționale

Reducere pentru angajați la cumpărături făcute în magazinele Pepco

Evenimente pentru angajați

Tichete de masă

Programe de dezvoltare și traininguri

Zile suplimentare de concediu de odihnă în funcție de vechimea în companie

Posibilitatea implicării angajaților în acțiuni de voluntariat în cadrul programelor de responsabilitate socială corporativă desfășurate de companie

Acte de caritate

Pentru noi, copiii sunt prioritari în inițiativele noastre sociale: organizarea timpului lor liber, dezvoltarea, educația și oferirea de șanse egale în viață. Colaborăm cu organizații non-profit, creăm propriile noastre programe de informare și ne implicăm în activități de voluntariat. În fiecare dintre țările în care ne desfășurăm activitatea, întreprindem o varietate de inițiative destinate copiilor.

Lucrăm, printre alții, cu:

Salvați Copiii România

Programul „Protecţie şi educaţie pentru copii vulnerabili” vizează ajutorarea copiilor să depășească situaţia de criză generată de migraţia economică a părinţilor, prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Prin aceste proiecte susținem activități precum: sprijin şcolar suplimentar, activităţi educaţionale informale, activităţi de petrecere a timpului liber, consiliere socială și psihologică pentru familii și copii, facilitarea accesului la serviciile medicale, asigurarea de sprijin alimentar - în cadrul programului şcoală după şcoală, oferirea de materiale şcolare, sprijin material constând în alimente, îmbrăcăminte, medicamente, produse de igienă pentru copii şi familiile lor.

Accesează website-ul Salvați Copiii România

Sos Satele Copiilor România

Proiectul „PEPCopilaria” constă în acordarea de sprijin adecvat nevoilor educaţionale ale copiilor şi tinerilor abandonaţi, înscrişi în programele derulate de Asociaţia SOS Satele Copiilor România. Organizația susține financiar Comunitatea SOS pentru Tineri din Bacău, București și Sibiu prin: programe de sprijinire a familiei, sprijin școlar, activităţi extraşcolare, inclusiv activităţi sportive, prevenirea comportamentelor de risc şi a violenţei împotriva copiilor, cursuri de învăţare a unei meserii pentru tineri.

Accesează website-ul SOS Satele Copiilor România

Teach for Romania

Scopul proiectului "Growing Along" este de a oferi copiilor din comunități defavorizate perspective mai largi și șansa unui viitor mai bun prin educație, atât în școală, cât și prin activități extra curriculare. Pe parcursul intervenției ne propunem să creștem calitatea vieții copiilor în aceste moduri: îmbunătățim rezultatele școlare ale copiilor, pornind de la elementele de bază, dezvoltăm abilitățile socio-emoționale ale copiilor, reducem riscul de abandon școalar, creștem nivelului de conștientizare și înțelegere a publicului larg pe tema literației în România.

Accesează website-ul Teach For Romania

Asociația Lindenfeld – Ajungem Mari

„GREAT Future” ajută copii, adolescenți și tineri instituționalizați din București și alte 20 de județe să își îmbunătățească abilitățile sociale și să capete deprinderi de viață independentă, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari probleme pentru tinerii instituționalizați. În cadrul proiectului copiii participă la activități tematice cu voluntarii, în tabere de viață independentă, la cursuri vocaționale, programe de psihoterapie/ consiliere vocațională, la iesiri educative și excursii.

Accesează website-ul Asociației Lindenfeld - Ajungem Mari

World Vision România

Proiectul „Se suna de recreatie!” are ca scop reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor din zonele rurale. Beneficiarii programelor „Vreau în clasa a noua” și „Pâine şi mâine” sunt reprezentaţi de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, respectiv între 14 şi 18 ani, care provin din comunități vulnerabile. Fundația World Vision organizează următoarele activități: asigurarea de materiale educaţionale şi rechizite, produse de igienă, activităţi educaţionale cu copiii şi înscrierea la Şcoala de vară - în cadrul căreia, copiii participă la activităţi educaţionale şi de dezvoltare personală. În egală măsură, prin proiect se vor asigura burse lunare pentru elevii înscrişi în programul „Vreau în clasa a noua”.

Accesează website-ul World Vision România

Organizația Umanitară Concordia

Proiectul „Sprijin educațional formal și nonformal pentru copiii aflați în dificultate / condiții vulnerabile” pune accent pe asigurarea accesului la educaţie pentru copiii din medii defavorizate, în vederea prevenirii riscului de abandon şcolar şi de separare a copiilor de familie. Organizaţia Umanitară CONCORDIA va organiza următoarele activităţi: sprijin pentru continuarea educaţiei formale a copiilor, satisfacerea nevoilor de bază şi acordarea de sprijin direct în acest sens, activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber pentru copii, cursuri pentru părinți și copii, acţiuni de voluntariat.

Accesează website-ul Organizației Umanitare Concordia

Fundația Noi Orizonturi

"Școala cu ScLipici" este un proiect pentru susținerea copiilor care au dificultăți de citit-scris, pentru a-i ajuta să facă progrese și să ajungă la nivelul clasei lor. Scopul principal al proiectului pentru anul școlar 2021-2022 este de a susține copiii (6-12 ani), în special din mediul rural, pentru a-și dezvolta competențele de literație. Prin acest proiect oferim șansa ca elevii din ciclul primar să participe la cluburi săptămânale de literație și la școli de vară utile și distractive care contribuie la dezvoltarea abilităților lor de literație și, în același timp, îi ajută pe copii să-și dezvolte un concept pozitiv de sine. Un alt țel al proiectului este să contribuie la conștientizarea publică a nevoii de sprijin suplimentar de care au nevoie școlile, învățătorii, elevii, părinții, atunci când condițiile lor socio-economice nu le permit accesul la resurse educaționale.

Accesează website-ul Fundației Noi Orizonturi

Fundația Inocenți 

Scopul Centrului Inocenți pentru Educație și Integrare Socială este de a preveni abandonul școlar și de a facilita integrarea socială pentru copii din comunități defavorizate. Fundația Inocenți organizează următoarele activități: servicii educaționale și sociale, consiliere, mentorat, sprijin în accesarea programelor de sănătate, sprijin în efectuarea temelor, activități artistice și sportive, excursii educaționale și recreative, vizite la muzee, teatru, organizarea de evenimente pentru a sărbători zile speciale, consultații medicale.

Accesează website-ul Fundației Inocenți

Asociația Școala De Valori 

ACT by Pepco se adresează elevilor din licee tehnice din România dornici să-și exploreze potențialul și să-și clarifice cum ar putea arăta o cariera în domeniul tehnic sau în alte domenii conexe. Proiectul cuprinde un număr de ateliere educaționale, o vizită în cadrul Pepco România și o tabără de vară pentru cei mai activi elevi.

Accesează website-ul Asociației Școala de Valori

Hope and Homes for Children

Scopul principal al proiectului constă în susținerea copiilor din programul de prevenire a separării copilului de familie. Aceștia vor fi sprijiniți să rămână cu familiile lor și să continue să frecventeze o formă de studiu. Beneficiarii proiectului vor fi copii care provin din comunități sau familii vulnerabile din punct de vedere socio-economic, cu risc ridicat de abandon școlar. Familiile incluse în program primesc ajutor material și consiliere pentru: îndrumare profesională, mediere, terapie, facilitarea accesului la educație. De asemenea, sunt asigurate costurile de cazare și integrare la liceu/colegiu, îmbrăcăminte, încălțăminte pentru școală și echipament sportiv, consumabile școlare, calculatoare, manuale/dicționare specializate și instrumente școlare.

Accesează website-ul Hope and Homes for Children

Propriile noastre proiecte

Pepcolandia

Pepcolandia este un program de ajutorare a copiilor, condus prin angajamentul și bunăvoința angajaților noștri. Datorită acestora, ONG-urile locale primesc granturi pentru a implementa proiecte dedicate copiilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați pagina dedicată programului.

Accesează website-ul Pepcolandia

Depozitul Moșului la Pepco

Sunt multe modalități prin care putem să ne bucurăm de sărbători și să îi facem pe cei din jurul nostru să zâmbească. În luna decembrie a fiecărui an, colegii noștri de la sediu și din teren primesc o provocare. În colaborare cu partenerii noștri ONG, strângem scrisori pentru Moș Crăciun de la copii din medii defavorizate. Pentru câteva zile, biroul nostru se transformă în depozitul lui Moș Crăciun, iar dorințele copiilor prind astfel contur.

Clienții Pepco contribuie

Ursuleți de pluș în scop caritabil

În gama de jucării Pepco poți găsi o pereche unică de ursuleți de pluș, pe care noi îi numim Ursuleții Faptelor Bune. 100% din profitul obținut în urma vânzării lor este direcționat către SOS Satele Copiilor România, care sprijină dezvoltarea și educația celor aflați în grija lor. Cumpărând un ursuleț de pluș, clienții noștri contribuie la bunăstarea copiilor! La conceperea hainelor pentru acest cuplu fermecător, suntem ajutați tot de către copii, ale căror desene sunt sursa de inspirație pentru rochiile doamnei Ursuleț și pentru ținutele domnului Ursuleț.

Vizualizare videoclip

De ce merită să cumperi de la Pepco?

Suntem aproape de tine

Peste 450 de magazine pe teritoriul întregii țări. Suntem întotdeauna aproape de tine.

Avem întotdeauna prețuri mici

La Pepco vei găsi tot ce ai nevoie, la prețuri mici.

Gamă largă de produse

La Pepco vei găsi o mare varietate de produse pentru tine, pentru familia și pentru casa ta.

Cumperi fără probleme

Ai 30 de zile la dispoziție pentru returnarea produselor în orice magazin de pe teritoriul țării.