Favorite

Magazinul meu

0

Politica de confidențialitate

1. Cine suntem

Noi suntem Pepco Retail SRL (denumit în mod colectiv „Operator”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” în această Politică de Confidențialitate).

În acest sens, Operatorul datelor dumneavoastră personale este Pepco Retail SRL, cu sediul social în str. Ceasornicului nr. 17, etaj 3, sector 1, 014111, București, România

2. Inspectorul Pepco Group pentru protecția datelor cu caracter personal și datele sale de contact

Toate entitățile aparținând Pepco Group au numit un inspector pentru protecția datelor cu caracter personal, ce poate fi contactat pentru toate aspectele ce privesc prelucrarea datelor și exercitarea drepturilor asociate prelucrării acestor date.

Dacă doriți să contactați inspectorul pentru protecția datelor cu caracter personal al Pepco Group, folosiți următoarele date de contact:

Adresa: Daniel Wieszczycki

Inspector pentru protecția datelor cu caracter personal

Pepco Retail SRL, str. Ceasornicului nr. 17, etaj 3, Sector 1, 014111, București, România

E-mail: dpo@pepco.eu

3. Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri?

3.1. Vizitarea paginilor noastre web nu necesită în general furnizarea datelor personale.

3.2. Atunci când folosiți serviciile noastre, noi colectăm informații cu privire la interacțiunea dintre Utilizatori și Servicii și conținut, inclusiv: informații cu privire la dispozitiv și conectare, așa numitele jurnale ale sistemului ce conțin data, ora accesării, adresa IP a dispozitivului utilizat pentru conectare și datele cu privire la statisticile vizualizării Serviciilor, traficul de internet către și de pe respectivele pagini web. De asemenea, dumneavoastră candidați pentru un loc de muncă prin completarea unui formular online (trimiterea datelor ce includ numele complet, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara, regiunea și orașul) și prin trimiterea CV-ului. CV-ul trebuie să conțină informații minime relevante pentru locul de muncă pentru care ați aplicat, precum datele de identificare, respectiv prenume, nume de familie, vârstă, educație, istoric profesional și calificări. Pepco intenționează să colecteze și să prelucreze numai datele cu caracter personal ce au legătură cu candidații la locurile de muncă, în măsura în care colectarea acestor date este necesară și relevantă în vederea locului de muncă pentru care se candidează. Nu se recomandă completarea altor date în afara informațiilor minime ce sunt incluse în mod rezonabil într-un CV.

Scopul activităților menționate mai sus este de a dezvolta Serviciile și de a le adapta nevoilor Utilizatorului. Datele pot fi, de asemenea, folosite în scopuri de marketing direct. Datele înregistrate în jurnalele serverului nu sunt asociate cu anumite persoane care folosesc Serviciile sistemului și nu sunt utilizate de către Operator în scopul identificării Utilizatorului.

3.3. Mai departe, datele dumneavoastră pot fi procesate și în urma acordului explicit în scopuri de promovare directă printr-un newsletter. Mai multe informații în Politica de confidețialitate privind buletinele informative Pepco.

4. Cât timp vor fi stocate datele dvs. cu caracter personal?

4.1. Stocăm/reținem datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar în vederea îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate inițial, inclusiv pentru a răspunde și pentru îndeplinirea obligațiilor legale specifice Operatorului.

4.2. În ceea ce privește ajustarea conținutului serviciilor Operatorului în funcție de interesele dumneavoastră, detectarea programelor bot și a abuzurilor, măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor, furnizarea, prin intermediul serviciilor și în afara lor a reclamelor adaptate intereselor dumneavoastră, datele vor fi prelucrate până în momentul ridicării unei obiecții în acest sens sau până când încetați să mai utilizați serviciilor Operatorului.

4.3. Datele vor fi prelucrate în scopuri de marketing (newsletter). Vom continua să prelucrăm datele până la revocarea acordului dat de către dumneavoastră în acest sens.

4.4. Datele vor fi prelucrate în scopuri de recrutare numai în perioada de recrutare, iar la finalizarea campaniei de recrutare pentru care ați candidat, prelucrarea se va face numai în urma acordului dumneavoastră expres.

5. Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?

5.1. În ceea ce privește ajustarea conținutului serviciilor Operatorului în funcție de interesele dumneavoastră, detectarea programelor bot și a abuzurilor, măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor și, în unele cazuri, scopurile de marketing, datele dumneavoastră vor fi prelucrate conform Articolului 6, paragraful 1 litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor fizice ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și abrogarea Directivei 95/46/CE („RGPD“) (interesele justificate ale Operatorului). Interesul justificat al Operatorului este reprezentat de ajustarea redactărilor ce țin de serviciile sale, de exemplu servicii de internet pentru nevoile dumneavoastră, asigurând securitatea acestor servicii și dezvoltarea continuă a produselor Operatorului, precum și furnizarea de reclame în funcție de interesul dumneavoastră pentru servicii și în afara lor.

5.2. Acordul dumneavoastră voluntar constituie temeiul legal pentru procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter).

5.3. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. atunci când candidați pentru un loc de muncă în cadrul Pepco o reprezintă Articolul 6, par. 1, litera b), prelucrarea este necesară pentru a întreprinde acțiuni la cerea persoanei la care se referă datele în vederea încheierii unui contract și Art. 6, par. 1, lit. f), prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului.

Acordul dumneavoastră voluntar constituie temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter). Dacă intenționați să includeți în CV date cu caracter personal ce nu sunt solicitate de către Pepco precum fotografii sau categorii speciale de date referitoare la rasă, origine etnică, convingeri de natură religioasă sau filozofică, calitatea de membru de sindicat, orientare sexuală, vă rugăm să ne transmiteți acordul dumneavoastră explicit prin intermediul unei declarații în CV sau prin e-mail.

6. Obligativitatea furnizării datelor

6.1. Furnizarea datelor în scopul adaptării conținutului site-urilor web ce aparțin Operatorului la interesele dumneavoastră, detectării programelor bot și a abuzurilor din cadrul serviciilor Operatorului, pentru măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor acestuia este necesară în vederea asigurării unei calități înalte a serviciilor furnizate de Operator. Necolectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea acestor scopuri poate duce la furnizarea în mod incorect a serviciilor.

6.2. Furnizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (newsletter) are caracter voluntar. Este necesar acordul dumneavoastră pentru furnizarea acestui serviciu. Acest lucru înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage acordul și de a revoca acest serviciu în orice moment.

7. Către cine sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal?

7.1. Datele dumneavoastră pot fi transferate către entități ce prelucrează datele cu caracter personal la cererea Operatorului, printre altele furnizori de servicii IT, agenții de marketing – respectivele entități prelucrează datele în urma unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu solicitările acestuia.

7.2. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi pregătite pentru entități autorizate să le primească în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spre exemplu autoritățile de aplicare a legii, în situația în care autoritatea solicită datele în conformitate cu prevederile legale în vigoare (de exemplu, în scopul folosirii lor în cadrul unor proceduri penale aflate în desfășurare).

8. Transmiterea datelor în afara Spațiului Economic European

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate țărilor din afara Spațiului Economic European.

9. Care sunt drepturile dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi:

Dreptul de a vă accesa datele, inclusiv dreptul de a face copii ale acestor date;
Dreptul de a solicita corectarea datelor;
Dreptul de a șterge datele (în anumite situații);
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere care gestionează protecția datelor cu caracter personal;
Dreptul de a limita folosirea de către noi a datelor cu caracter personal;
Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a nu fi subiectul deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, incluzând construirea profilului.
Vă puteți exercita, de asemenea, următoarele drepturi în scopul prelucrării datelor dumneavoastră în conformitate cu un acord sau în cadrul serviciilor furnizate (datele sunt necesare pentru furnizarea de servicii).
Dreptul de a vă retrage acordul oferit în scopul prelucrării de date, în situația în care ne bazăm pe acest acord ca fiind temeiul legal de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți retrage acordul oricând. Retragerea acordului nu influențează legalitatea prelucrării efectuate în conformitate cu acordul dat înainte ca acesta să fie retras.
Dreptul de a transfera datele cu caracter personal, respectiv de a primi date cu caracter personal de la Operator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi prelucrat. Puteți transmite datele către un alt Operator de date.
În scopul exercitării drepturilor de mai sus, vă rugăm să contactați inspectorul pentru protecția datelor cu caracter personal la dpo@pepco.eu. Vă rugăm să rețineți că este necesar să vă verificăm identitatea înainte de a putea îndeplini oricare dintre drepturile derivate din legislația specifică protecției datelor. Acest lucru ne ajută să protejăm datele cu caracter personal aparținând Utilizatorilor noștri și/sau Clienților împotriva solicitărilor frauduloase.

10. Informații privind modulele „cookie”

10.1. Folosim module cookie în anumite zone ale site-ului nostru web, spre exemplu pentru a recunoaște preferințele vizitatorilor și pentru a concepe pagina web în conformitate cu acestea. Acest lucru permite o navigare mai ușoară și un grad mai mare de accesibilitate. Modulele cookie ne ajută, de asemenea, să identificăm zonele în mod special populare ale site-ului nostru web.

10.2. Modulele cookie sunt mici fișiere text stocate pe hard discul dispozitivului dumneavoastră. Acestea permit păstrarea informației pentru o anumită perioadă de timp și identificarea dispozitivului. Modulele cookie în sine nu necesită date cu caracter personal pentru a fi folosite și, în cele mai multe dintre situații, nu identifică utilizatorii de internet.

10.3. Pe parcursul folosirii serviciului oferit de Operator, dumneavoastră rămâneți anonim până în momentul în care decideți contrariul. Informațiile cuprinse în jurnalele sistemului (adresele IP, de exemplu) și care derivă din principiile generale ale conexiunii la internet sunt utilizate de către serviciile Operatorului în scopuri tehnice referitoare la administrarea serverelor. În plus, adresele IP sunt utilizate în scopul colectării informațiilor generale cu caracter demografic și statistic.

10.4. Browser-ul dumneavoastră de internet poate salva module cookie pe hard discul calculatorului dumneavoastră. Modulele cookie includ informațiile necesare în vederea corectării funcționării serviciilor, în special a celor care necesită autorizare.

10.5. Conținutul secțiunilor de pe anumite site-uri web poate fi furnizat prin intermediul unor terți/furnizori terți (un videoclip, de exemplu). Acești terți pot plasa module cookie pe site-ul web (numite „module cookie ale terților”, având în vedere că acestea nu sunt plasate de către proprietarul site-ului web). Furnizorii terți au, de asemenea, obligația de a respecta prevederile legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului website-ului.

10.6. Serviciile Operatorului stochează module cookie pe calculatoarele utilizatorilor cu scopul:

unei mai bune adaptări a serviciilor la nevoile utilizatorului, spre exemplu pentru prezentarea unei liste cu magazinele aflate în vecinătatea dumneavoastră;
creării unei statistici a vizualizărilor;
prezentării pe internet a reclamelor cu conținut adecvat intereselor utilizatorului în cea mai bună manieră posibilă;
10.7. Având în vedere durata de viață a modulelor cookie și alte tehnologii similare, utilizăm două tipuri de astfel de fișiere:

de sesiune – fișiere temporare ce sunt stocate pe dispozitivul final până în momentul deconectării, părăsirii website-ului și al aplicațiilor sau închiderii programului (browser-ul de internet);

persistente – care rămân pe hard discul dumneavoastră până la expirarea lor sau până când sunt șterse. Perioada în care un modul cookie rămâne în browser-ul dumneavoastră depinde de durata programată de către website-ul vizitat pentru respectivul modul cookie.

În această situație, durata de viață a unui modul cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta a fost plasat. Așa cum a fost menționat anterior, unele module cookie sunt utilizate exclusiv pentru o singură sesiune (module cookie de sesiune) și nu se păstrează odată ce utilizatorul părăsește site-ul web, în timp ce alte module cookie sunt păstrate și reutilizate ori de câte ori utilizatorul revine pe respectivul site web (module cookie persistente). Cu toate acestea, modulele cookie pot fi șterse de către utilizator în orice moment, prin intermediul setărilor din browser.

10.8. În funcție de scop, utilizăm următoarele tipuri de module cookie:

Fișiere care asigură securitatea folosite, spre exemplu, pentru a detecta abuzuri.

Module cookie pentru performanță – permit colectarea informațiilor în maniera utilizării site-urilor de internet;

Nume

Furnizor

Scop

Durată

rc::a

Google

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între oameni și roboți.

Permanent

rc::c

Google

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între oameni și roboți.

Sesiune

test_cookie

Google

Folosit pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.

1 zi

CONSENT

YouTube

Folosit pentru a detecta dacă vizitatorul a acceptat categoria de marketing din bannerul cookie. Acest cookie este necesar pentru alinierea site-ului la reglementările GDPR.

2 ani

pepco_cookies

Pepco

 

1 lună

Module cookie funcționale – permit „rememorarea” setărilor stabilite de către Utilizator și personalizarea interfeței Utilizatorului, spre exemplu cu scopul selectării limbii sau regiunii în care Utilizatorul locuiește, mărimea fontului, formatul paginii etc.

Nume

Furnizor

Scop

Durată

YSC

YouTube

Înregistrează un ID unic pentru a colecta statistici despre videoclipurile de pe YouTube pe care le-a văzut utilizatorul.

Sesiune

_ga 

Google

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

2 ani

_gat 

Google

Folosit de Google Analytics pentru a reduce rata de solicitare.

1 zi

_gid

Google

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

1 zi

collect

Google

Folosit pentru a trimite date despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului.

Sesiune

_dc_gtm_

Google

Pentru a stoca numărul de solicitări de servicii.

1 minut

AMP_TOKEN

Google

Pentru a stoca ID-ul unic de utilizator.

30 secunde până la 1 an

__utma

Google

Folosit pentru a face distincția între utilizatori și sesiuni.

2 ani

__utmt

Google

Folosit pentru a accelera rata de solicitare.

10 minute

__utmb

Google

Folosit pentru a determina numărul de noi sesiuni/vizite.

30 minute

__utmz

Google

Stochează sursa de trafic sau campania prin care utilizatorul a ajuns pe site-ul dvs.

6 luni

__utmv

Google

Folosit pentru a stoca date variabile personalizate la nivel de vizitator.

2 ani

OTZ

Google

Oferă o analiză agregată a vizitatorilor site-ului.

14 zile

Module cookie pentru reclame – permit furnizarea către Utilizatori a reclamelor cu conținut adecvat intereselor acestora; Serviciile utilizează marketingul online constând în retargetare. Acest lucru permite partenerilor noștri să le prezinte Utilizatorilor reclame pe baza interacțiunii acestora cu părți ale serviciului. De exemplu, un Utilizator care a vizualizat informații despre haine în timp ce vizita site-ul web al serviciilor poate vedea o reclamă la produsele vizualizate în timp ce vizitează alte site-uri web.
Module cookie statistice – permit calculul statistic referitor la site-uri web și aplicații.

Nume

Furnizor

Scop

Durată

_gac

Google

Folosit pentru a stoca și urmări mărimea audienței.

90 zile

_gcl

Google

Folosit pentru a stoca și urmări conversiile.

Permanentă

c_user

Facebook

Folosit pentru a stoca ID-ul unic de utilizator.

30 zile

presence

Facebook

Folosit pentru a conține starea de chat a utilizatorului.

Sesiune

_js_datr

Facebook

Folosit pentru a stoca preferințele utilizatorului.

2 ani

_fbc

Facebook

Folosit pentru a stoca ultima vizită.

2 ani

fbm*

Facebook

Folosit pentru a stoca detaliile contului.

1 an

xs

Facebook

Folosit pentru a stoca ID-ul unic de sesiune.

3 luni

wd

Facebook

Folosit pentru a stoca dimensiunile ferestrei browserului.

1 săptămână

fr

Facebook

Folosit pentru retargetare și livrarea de reclame.

3 luni

act

Facebook

Folosit pentru a stoca utilizatorii conectați.

90 zile

_fbp

Facebook

Folosit pentru a stoca și urmări vizitele pe site-uri web.

3 luni

LOGIN_INFO

YouTube

Permite urmărirea vizualizărilor unui videoclip de pe Youtube

De la 6 luni la 10 ani

PREF

YouTube

Folosit pentru a stoca preferințele utilizatorului.

8 luni

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Folosit pentru a estima lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile care au videoclipuri YouTube integrate

179 zile

APISID

Google

Folosit pentru personalizarea reclamelor.

 

SID

Google

Folosit pentru prevenirea fraudei și a accesului neautorizat.

2 ani

AID

Google

Folosit pentru conectarea datelor utilizatorilor între dispozitive, coordonarea reclamelor și măsurarea conversiilor.

2 ani

NID

Google

Folosit pentru a stoca informațiile vizitatorilor și pentru a personaliza reclamele.

6 luni

IDE

Google

Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra interacțiunea utilizatorului și pentru a măsura eficiența reclamelor.

1 an

SAPSID

Google

Folosit pentru a stoca informațiile vizitatorilor și pentru a personaliza reclamele.

2 ani

HSID

Google

Folosit pentru prevenirea fraudei și a accesului neautorizat

2 ani

VSC

YouTube

Permite urmărirea vizualizărilor unui videoclip de pe Youtube

Sesiune

remote_sid

YouTube

Permite urmărirea vizualizărilor unui videoclip de pe Youtube

Sesiune

llbcs

YouTube

Permite urmărirea vizualizărilor unui videoclip de pe Youtube

Sesiune

wide

YouTube

Permite urmărirea vizualizărilor unui videoclip de pe Youtube

Sesiune

10.9. Există posibilitate configurării browser-ului dumneavoastră de internet astfel încât să fie anulată posibilitatea de a salva module cookie pe hard discul calculatorului dumneavoastră.

10.10. Informații suplimentare cu privire la module cookie și alte tehnologii pot fi găsite, printre altele, în secțiunea Ajutor a browser-ului de internet.

10.11. Cum să opriți modulele cookie. Cele mai multe browsere de internet sunt setate inițial să accepte în mod automat module cookie. Utilizatorii pot configura browserele astfel încât acestea să respingă toate modulele cookie sau să atenționeze utilizatorul atunci când acestea sunt trimise către dispozitiv. Este important să țineți cont de faptul că dezactivarea sau refuzul de a primi module cookie poate face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cu privire la module cookie. Aceste setări se găsesc de obicei la secțiunea „opțiuni” sau „preferințe” din setările browserului. Pentru a înțelege aceste setări, vă rugăm să utilizați butonul de „ajutor” din setările browserului. Ne puteți contacta pentru orice alte întrebări suplimentare referitoare la modul în care sunt utilizate modulele cookie de către acest website.

11. Măsuri de securitate

11.1. Prelucrăm toate datele cu caracter personal pe care le colectăm sau pe care le primim de la dumneavoastră într-o manieră care să asigure securitatea și confidențialitatea acestora.

11.2. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră, în mod special pentru a preveni pierderea lor accidentală sau ilicită, utilizarea sau accesarea neautorizată a acestora, transmiterea, stocarea sau procesarea lor într-un alt mod neautorizat.

12. Alte informații

12.1. Serviciile Operatorului pot utiliza extensii de tip „plug-in” pentru rețele sociale precum Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Funcționalitatea oferită de aceste extensii de tip „plug-in” vă permite recomandarea unui anumit conținut sau distribuirea sa în respectivele servicii de rețele sociale. Rețineți că pe perioada utilizării extensiilor de tip „plug-in”, faceți schimb de date cu respectivul portal de rețele sociale. Operatorul nu procesează aceste date și nu deține cunoștințe cu privire la tipul datelor colectate. Prin urmare, vă încurajăm să vă familiarizați cu reglementările și politicile de confidențialitate ale proprietarilor respectivelor servicii de rețele sociale înainte de a utiliza extensiile de tip „plug-in”.

De ce merită să cumperi de la Pepco?

Suntem aproape de tine

Peste 450 de magazine pe teritoriul întregii țări. Suntem întotdeauna aproape de tine.

Avem întotdeauna prețuri mici

La Pepco vei găsi tot ce ai nevoie, la prețuri mici.

Gamă largă de produse

La Pepco vei găsi o mare varietate de produse pentru tine, pentru familia și pentru casa ta.

Cumperi fără probleme

Ai 30 de zile la dispoziție pentru returnarea produselor în orice magazin de pe teritoriul țării.